Kalkulator

Pitanja i odgovori
Spoljne veze

 

 

Koliko Vam je važna finansijska nezavisnost i šta to za Vas znači?

Razmislite o tome koja suma novca bi Vam pružila finansijsku sigurnost i nezavisnost u momentu kada odete u penziju.

Da li biste želeli da, nakon odlaska u penziju, zadržite standard koji imate danas?
Možete li da procenite razliku između prihoda koji su Vam potrebni za ostvarenje željenog standarada tokom „trećeg“ doba i realne penzije koju ćete imati?

Odlazak u penziju ne mora da znači pad mesečnih prihoda, odricanje od nekih ranijih navika, prilagođavanje nekim novim, lošijim, uslovima života. Planirajte svoju penziju i uspostavite ravnotežu između današnjeg životnog standarda sa standardom u životnom dobu kada više ne budete bili radno sposobni. Ulaganje u dobrovoljni penzijski fond je pravi način da omogućite sebi da i u trećem dobu održite standard na koji ste navikli dok ste bili u punoj radnoj sposobnosti i nadomestite razliku izmedju današnje plate i sutrašnje penzije.

Uplatom relativno niskih penzijskih doprinosa obezbedite sebi dodatni izvor prihoda i neka Vaše “treće” doba za Vas bude “zlatno” doba.

Malim ulaganjem do sigurnije budućnosti
Raiffeisen FUTURE dobrovoljni penzijski fond (DPF) je od početka poslovanja (03.01.2007.) zaključno sa drugim kvartalom 2015. ostvario prosečan godišnji prinos od 10,71%.
Vrednost investicione jedinice (IJ) je od početnih 1.000,00 dinara dostigla vrednost od 2.371,34 dinara na dan 30.06.2015., čime je ostvaren najveći rast IJ u industriji dobrovoljnih penzijskih fondova od 137,13%.
Imovina Raiffeisen FUTURE DPF je u prethodnih godinu dana zaključno sa 30.06.2015. godine uvećana za preko 20% i iznosi više od 3 milijarde dinara.
Tržišno učešće iznosi 11,84% u odnosu na ukupnu imovinu industrije i tokom 2015. nastavljen je trend rasta.
Poverenje Raiffeisen FUTURE DPF ukazalo je više od 21.700 članova.

Raiffeisen EURO FUTURE dobrovoljni penzijski fond (DPF) od 24. Jula 2015. operativno posluje, odnosno prima uplate članova.
 
Fond će prikupljena sredstva članova ulagati isključivo u hartije od vrednosti denominovane u evro a u skladu sa Investicionom politikom i namenjen je svim licima koja prvenstveno žele da njihova dugoročna štednja bude investirana u evro denominovane hartije od vrednosti.
 
Fizičko lice može biti član jednog ili oba fonda u skladu sa svojim mogućnostima i željama.

 
Lični račun

Raiffeisen Future - vrednost IJ (RSD)
Vrednost investicione jedinice na dan
Raiffeisen Euro Future - vrednost IJ (RSD)
Vrednost investicione jedinice na dan
Raiffeisen Euro Future - vrednost IJ (EUR)
Vrednost investicione jedinice na dan