Novi neoporezivi iznos dobrovoljnog penzijskog doprinosa

za 2015. god. iznosi 5.420,00 dinara

i u primeni je od 1. februara 2015. god.

Koliko Vam je važna finansijska nezavisnost i šta to za Vas znači?

Razmislite o tome koja suma novca bi Vam pružila finansijsku sigurnost i nezavisnost u momentu kada odete u penziju.

Da li biste želeli da, nakon odlaska u penziju, zadržite standard koji imate danas?
Možete li da procenite razliku između prihoda koji su Vam potrebni za ostvarenje željenog standarada tokom „trećeg“ doba i realne penzije koju ćete imati?

Odlazak u penziju ne mora da znači pad mesečnih prihoda, odricanje od nekih ranijih navika, prilagođavanje nekim novim, lošijim, uslovima života. Planirajte svoju penziju i uspostavite ravnotežu između današnjeg životnog standarda sa standardom u životnom dobu kada više ne budete bili radno sposobni. Ulaganje u dobrovoljni penzijski fond je pravi način da omogućite sebi da i u trećem dobu održite standard na koji ste navikli dok ste bili u punoj radnoj sposobnosti i nadomestite razliku izmedju današnje plate i sutrašnje penzije.

Uplatom relativno niskih penzijskih doprinosa obezbedite sebi dodatni izvor prihoda i neka Vaše “treće” doba za Vas bude “zlatno” doba.

Malim ulaganjem do sigurnije budućnosti
Raiffeisen FUTURE dobrovoljni penzijski fond je od početka poslovanja zaključno sa drugim kvartalom 2013. ostvario prinos od 10,97%.
Vrednost investicione jedinice (IJ) je od početnih 1.000,00 dinara dostigla vrednost od 1.965,19 dinara na dan 30.06.2013, čime je ostvaren najveći rast IJ u industriji dobrovoljnih penzijskih fondova od 96,52%.
Imovina fonda je u prethodnih godinu dana zaključno sa 30.06.2013. godine uvećana za preko 28% i iznosi više od 2 milijarde dinara.
Tržišno učešće iznosi 11,44% u odnosu na ukupnu imovinu industrije i tokom 2013. nastavljen je trend rasta.
Poverenje Raiffeisen FUTURE fondu ukazalo je više od 18.200 članova.
 
Lični račun

Vrednost IJ
Vrednost investicione jedinice na dan
Kalkulator

Pitanja i odgovori