08 Mar 2021

Ažuriranje podataka članova

Obaveštavamo članove da je u skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma koji je stupio na snagu 1. aprila 2018. godine, Raiffeisen Future a.d Beograd DUDPF u obavezi da ažurira lične podatke članova kao i da prikupi dodatne informacije o članu fonda: da li je funkcioner, zanimanje, status zaposlenja, svrhu i namenu zasnivanja poslovnog odnosa.

Ažuriranjem ličnih podataka u bilo kojoj poslovnici Raiffeisen banke, pridružićete se velikoj grupi klijenata koji sa nama komuniciraju i-mejlom. Ovaj način komunikacije se pokazao bržim i lakšim. Putem i-mejla bismo Vam ubuduće slali godišnje izveštaje, stanje na Vašem individualnom računu u fondu, kao i ostala obaveštenja