08 Mar 2021

Izmene računa Fondova od 30.04.2021.godine

Obaveštavamo članove da će od 30.04.2021. godine biti aktuelni novi brojevi novčanih računa za uplate doprinosa u Raiffeisen Future DPF i Raiffeisen Euro Future DPF koji se vode kod OTP banka Srbija a.d. Novi Sad (kastodi banka).

Dinarski račun Raiffeisen Future DPF: 325-9500500117518-43

*Izuzetno, član Fonda ili obveznik uplate koji je nerezident može vršiti uplatu doprinosa iz inostranstva na devizni račun Future Fonda 325-9601500117519-20

Dinarski račun Raiffeisen Euro Future DPF:  325-9500500233796-21

*Izuzetno, član Fonda ili obveznik uplate koji je nerezident može vršiti uplatu doprinosa iz inostranstva na devizni račun Euro Future Fonda 325-9601500233797-95

Napomena: Broj ugovora o članstvu/broj individualnog računa člana za dati fond, obavezno se upisuje u delu ,,poziv na broj”.