08 Mar 2021

Maksimalni neoporezivi iznos doprinosa za 2021. godinu

Obaveštavamo vas da od 1. februara 2021. godine maksimalni neoporezivi iznos doprinosa u dobrovoljni penzijski fond iznosi 6.062,00 dinara (“Sl.Glasnik RS” 06/2021)