28 Mar 2023

Nova Investiciona politika Raiffeisen Future DPF

Poštovani,
obaveštavamo vas da je Skupština Raiffeisen Future a.d. Beograd Društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom dana 27. marta 2023. godine donela Odluku o usvajanju izmenjene Investicione politike Raiffeisen Future dobrovoljnog penzijskog fonda, koja će se primenjivati počev od 01.maja 2023. godine.

Tekst izmenjene Investicione politike možete pogledati ovde.