Ekspoziture u kojima se može izvršiti prenos sredstava

Članovi Raiffeisen Future dobrovoljnog penzijskog fonda mogu podneti zahtev za prenos sredstava u drugi fond u sedištu Društva kao i u ekspoziturama Raiffeisen banke a.d. na sledećim adresama:

 

ImePrezimeBroj licence NBS
NedaRadovanović115
DesaKukolj5452
IlijaRadivojević5451
SnežanaKrejić5450
MarijaTrivić5448
JelenaBajić5445
BrankaMarton6655
DarkoRadovanović9787